CD o Touretteově syndromuCD-ROM o Touretteově syndromu (TS), vydaný v roce 2008 občanským sdružením ATOS, je prvním multimediálním informačním kompendiem tohoto druhu u nás. CD je určeno mnoha cílovým skupinám - pacientům, rodinným příslušníkům, učitelům, psychologům a lékařům. Posláním tohoto CD je přinést co nejvíce informací o TS, různými multimediálními způsoby výkladu (interaktivní text, obrázky, ozvučené animace, hypertextové odkazy atd.). Informovanost o TS je bohužel mezi laickou, ale i odbornou veřejností, malá, přestože až 1% dětí trpí nějakou formou tiků. Na nízké povědomí o této nemoci doplácejí především pacienti (poddiagnostikované a často nesprávně léčené onemocnění, nesnáze ve škole, problémy při sociální interakci).
Cílem zamýšleného projektu je výroba nových nosičů a jejich distribuce do základních škol v ČR a pedagogicko-psychologických poraden. Projekt organizačně zajišťuje občanské sdružení ATOS a IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství).
Pomocí příspěvku Hennerova nadačního fondu byla zajištěna výroba CD. Distribuce bude hrazena z prostředků MŠMT. Projekt organizačně zajišťuje občanské sdružení ATOS a IPPP (Institut pedagogicko-psychologického poradenství).

Sdružení ATOS
Goetheho 15
160 00 Praha 6
www.atos-os.cz
atos@email.cz

      Created in PHPRS © 2008