Soutěž o cestovní granty Hennerova nadačního fonduHennerův Nadační fond vypisuje soutěž o cestovní granty k uhrazení nákladů spojených s účastí na 25. slovenském a českém neurologickém sjezdu, který se koná 23. 11. - 26. 11. 2011 v Brně

Podmínky soutěže:
 • Uchazeč přihlásil na tento sjezd odborné sdělení (abstrakt)
 • Uchazeč řádně vyplní a doručí přihlášku do soutěže včetně všech níže uvedených     kopií
 • Uchazeč není řešitelem či spoluřešitelem výzkumných projektů s možností čerpání cestovného z institucionálních prostředků

  Přihláška do soutěže musí obsahovat:
   
 • jméno, příjmení, titul, datum narození a pracoviště žadatele
 • kopii abstraktu, který byl zaslán na kongres (vzhledem k tomu, že systém pro     elektronické podávání abstraktů nemusí umožnit vytvoření kopie, může být tato ve     formátu obvyklých textových editorů, nebo vytištěna na papíře
 • kopii e-mailu, kterým organizátoři potvrdili, že abstrakt byl na kongres skutečně     odeslán
 • krátký životopis

  Přihláška do soutěže musí být doručena (elektronicky, poštou nebo osobně) na adresu:
  Hennerův nadační fond
  Kateřinská 468/30
  121 08 Praha 2
  e-mail: hnfond@hnfond.cz nebo m.plosova@hnfond.cz


  Termín pro podání přihlášky do soutěže je do 22.11.2011

  Všechny žádosti budou posouzeny správní radou Hennerova nadačního fondu, která vybere nejvýše 10 uchazečů.
  Rozhodnutí komise bude všem uchazečům sděleno nejpozději do 30.11.2011

  Hennerův nadační fond uhradí vybraným uchazečům prokázané náklady spojené s účastí na kongresu (proti originálům účetních dokladů) do výše max 6000,- Kč

 • Created in PHPRS © 2008